Home

Het verlies van een broer of zus, het overkomt jaarlijks zo’n 300.000 mensen.

En toch wordt er nauwelijks stilgestaan bij wat dit verlies betekent, niet door de omgeving, maar ook niet door achtergebleven broers en zussen zelf. Hierdoor is vaak sprake van een ontkend en verborgen verdriet, dat niet vanzelf verdwijnt….

als je je man verliest, word je weduwe
als je je vrouw verliest, word je weduwnaar
als je je ouders verliest, word je wees

maar als je broer sterft, die je beste vriend was
of je zus, die meer was dan een vriendin
als je als enig kind achterblijft
als je nu ouder bent dan je broer of zus
maar eigenlijk niet de oudste was
dan is er geen naam voor
er is geen woord voor wat jij nu bent
en waar geen woorden voor zijn
wat geen naam heeft, blijft anoniem
wat geen naam heeft
bestaat niet

extra verdriet is dat
er zijn geen woorden voor…